Attest van de Belgische nationaliteit

Omschrijving:

Een attest of bewijs van nationaliteit is een document dat officieel bevestigt dat u Belg bent.

Dat attest wordt meestal gevraagd wanneer u een activiteit wilt uitoefenen waarvoor het bezit van de Belgische nationaliteit door de wet is vereist.

Voorwaarden: 
  • U hebt de Belgische nationaliteit.
  • U bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente.

U kunt het attest van nationaliteit opvragen bij uw gemeente.

Als u beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kunt u het document ook raadplegen, downloaden en afdrukken op 'Mijn dossier', de online toepassing van het Rijksregister.

Meebrengen: 
  • identiteitskaart

Electronische identiteitskaart