Rommelmarkt Duinbergen

Artikel 1:
Onderstaande maatregelen zijn van kracht op Zondag 03 juni 2018

van 04.00 uur tot 23.00 uur.

Art. 2:
Alle verkeer is verboden:
a. in de Duinbergenlaan tussen de Elizabetlaan en de Poststraat;

b. in de Meeuwendreef
c. in de Duinendreef tussen de Anemonenlaan en de Jozef Nellenslaan
d. op het Sint-Michielsplein

e. in de Zeegrasstraat tussen Elizabetlaan en Duinendreef
Signalisatie: verkeershekken met teken C3 op alle toegangswegen.

 

Art. 3:
Het stilstaan en parkeren is verboden
- in de Duinbergenlaan tussen Elizabetlaan en de Poststraat;
- in de Meeuwendreef;
- in de Duinendreef tussen de Anemonenlaan en de Jozef Nellenslaan
- op het sint-Michielsplein

-in de Zeegrasstraat tussen de Elizabetlaan en de Duinendreef.

Signalistie: tekens E3

Art. 4:

In volgende zijstraat van de Duinbergenlaan  wordt het éénrichtingsverkeer opgeheven en is enkel het plaatselijk verkeer in beide richtingen toegelaten:
- Heliospad
Signalisatie: Afdekken van de tekens C1 en F19 en aanbrengen van tekens C3 met onderbord "Uitgezonderd plaatselijk verkeer”

Art. 5:

Alle overtredingen op de voorschriften van onderhavig reglement zullen bestraft worden met politiestraffen.

 

Art. 6:
Afschriften hiervan zijn beschikbaar en opvraagbaar voor:

-De Griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg van het Ambtsgebied;

-De Griffie van de Politierechtbank van het kanton;

-De Officier van het Openbaar Ministerie bij de Politierechtbank;

-De Korpschef van de lokale politie Damme/Knokke-Heist;
-De postoverste van de brandweer hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen;

-Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

 

 

 

 Plan rommelmarkt Duinbergen

 

 

 

 Besluit

 

Datum goedkeuring: 25 mei 2018

Datum bekendmaking: 25 mei 2018