Natuurbeheer meneer? - module 6

Het Agentschap Natuur en Bos heeft een 'zwinwachter' in het Zwin Natuur Park. Via de Zwinfilm in het 'theatro anatomico' van het bezoekerscentrum maken de leerlingen kennis met hem en zien ze hem aan het werk. Ze zien ook welke zijn dagelijks taken zijn in deze prachtige natuuromgeving.

Om het bezoek op een leuke manier af te sluiten staat er een einddiscussie op het programma in een geïmproviseerd parlement....Elke leerling krijgt de gelgenheid om zijn of haar opinie te verdedigen . De vraaag dieo p tafel komt is: " Welk beleid voor natuurbeheer stippelen we uit voor de lange- termijntoekomst van deze regio?"

Doelgroep: 3e graad secundair

voorzie aangepaste kledij voor een korte buitenactiviteit.

De klas moet enige ervaring bezitten in een discussieforum

Een voortraject in klas is aanbevolen

Alle modules duren 2,5 à 3 uur en zijn geschikt voor een invulling van een halve dag

Kostprijs: 50 euro/gids + 4 euro toegang

Start: 9u, 10u of 13u30

Inschrijven kan via www.zwin.be