Mountainbike Beach Challenge

Artikel 1.
De wedstrijden worden over volgende wegen gereden:

Start op het strand ten oosten van RBSC Duinbergen - Strand tot Het Zwin – Zeedijk en de paden in de Zwinbosjes tot de Zwinlaan – Zwinlaan – Bronlaan -  Lekkerbekhellingterug op hetstrand tot De Wandelaar;

door Duinbergen tot Dir. Gen. Willemspark: Zeedijk – Leeuwerikenlaan - Phillippartpad - Bergdreef – Klaprozenpad – Petunialaan – Bocheldreef -  Heuvelpad – Poststraat – Duinendreef – Kwade helling - Duinbergenlaan – Krokussenpad – Duinendreef - St-Michielsplein – Anemonenlaan - rijbaan van de Zeedijk-Duinbergen – oprit strand ter hoogte van Anemo’s Beach – strand tot de golfbreker ten westen van RBSC Duinbergen – aankomst voor de deelnemers 16 km (1 ronde) andere deelnemers leggen nogmaals 1 of 2 maal dit parcours af voor respectievelijk de afstanden 32 of 48 km en komen ook aan op de Zeedijk ter hoogte van de Wandelaar. 

 

De bepalingen in de artikelen 2 tot en met 6 zijn van kracht op zondag 4 maart  2018 vanaf 08.00 uur tot 14.00 uur.

Art. 2.
Het stilstaan en parkeren is verboden op volgende plaatsen:
- Zeedijk tussen de Leeuwerikenlaan en Majoor Quaillestraat;
- Bergdreef tussen Majoor Quaillestraat en Philipartpad;

- Petunialaan tussen Bocheldreef en Bergdreef;

- De Wandelaar;

- Majoor Quaillestraat tussen Zeedijk en Engelse straat;

- Poststraat tussen Heuvelpad en Jozef Nellenslaan;

- Heuvelpad;

- Bocheldreef tussen Petunialaan en Heuvelpad;

- Klaprozenpad;

- Kwade Helling;
- Duinbergenlaan tussen Kwade helling en Krokussenpad;
- Duinendreef;

- St-Michielsplein zuidzijde;

- Anemonenlaan tussen Zeedijk en St-Michielsplein;

- Zwinlaan tussen Kustlaan en Lekkerbekhelling;

- Zwinlaan tussen Camille Lemonnierlaan en Bronlaan;

- Bronlaan tussen Zwinlaan en Kustlaan;

- Krommedijk tussen Westkapellestraat en spoorwegtunnel, noordzijde;

- parking van Lagunacenter, blok 1 en 2.

Signalisatie: tekens E3.

Art. 3.
Volgende richtingen zijn verboden voor elke bestuurder:

- Leeuwerikenlaan vanaf de Jozef Nellenslaan naar de Zeedijk;
- J. Nellenslaan vanaf de Van Cailledreef in de richting van en tot de Bergdreef;

- Van Cailledreef vanaf de Elizabetlaan in de richting J. Nellenslaan;

- Heuvelpad vanaf de Poststraat tot de Bocheldreef;

- St. Michielsplein zuid van Zeegrasstraat naar Anemonenlaan;

- Zeedijk vanaf de Leeuwerikkenlaan tot de Majoor Quaillestraat;

- Duinendreef tussen Zeegrasstraat en Meeuwendreef;

- Vossenhul van Krokussenpad naar Mimosastraat;

- Krokussenpad van Duinendreef naar Vossenhul;

Signalisatie: C1, D1, C 31 en F19

 

Art. 4.
Er wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd:
- in de Zeegrasstraat vanaf de Duinendreef tot en in de richting van de Elizabetlaan
- in de Anemonenlaan, vanaf de Zeedijk tot en in de richting van de Duinendreef

wordt opgeheven.
Signalisatie: verkeerstekens C1 en F19.

 

Art. 5.
De verboden richting in de Majoor Quaillestraat

wordt opgeheven, en enkel plaatselijk verkeer wordt toegelaten . 

Signalisatie: afdekken van de tekens D 1, C 1 en F 19 met C3 en onderbord”uitgezonderd plaatselijk verkeer” .

 

Art. 6.

De volgende straten zijn tijdens de wedstrijd alleen toegelaten voor plaatselijk verkeer:

- Zeedijk-Duinbergen tussen Lentelaan en Leeuwerikenlaan;
- Zeedijk-Duinbergen vanaf Zeegrasstraat Anemonenlaan;

- Bronlaan tussen Zwinlaan en Kustlaan;

- Duinbergenlaan tussen Petunialaan en Kwade helling;

- Duinbergenlaan tussen Mimosastraat en Krokussenpad;

- Duinendreef tussen Meeuwendreef en Kwade helling;

- Zwinlaan tussen Camille Lemonnierlaan en Kustlaan;

Signalisatie: C3 met onderbord ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’, F 45 op de toegangen tot deze gedeelten van de rijbanen.

 

Art. 7.
Vanaf 03/03/2018 om 12.00 uur tot en met 04/03/2018 om 17.00 uur wordt het parkeren van zwerfwagens uitzonderlijk toegelaten langs de Zeedijk, op de parkeerstrook gelegen langs het Directeur Generaal Willemspark.

 

Art. 8.

Alle overtredingen op de voorschriften van onderhavig reglement zullen bestraft worden met politiestraffen.

 

Art. 9.
Afschriften zijn voorzien en opvraagbaar voor volgende instanties:

-De Griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg van het Ambtsgebied;

-De Griffie van de Politierechtbank van het kanton;

-De officier van het Openbaar Ministerie bij de Politierechtbank;

-De korpschef van de politiezone Damme/Knokke-Heist;
-De postoverste van de brandweer van hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen;

-Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

 

Plan Mountain Bike Challenge

 

Besluit

 

Datum goedkeuring: 23 februari 2018

Datum bekendmaking: 23 februari 2018