Ijspiste

Artikel 1.
Op 23/11/2017 van 08.00 uur tot uiterlijk 18.00 uur is alle verkeer verboden in de Piers de Raveschootlaan tussen de noordelijke en de zuidelijke rijbaan van het Alfred Verweeplein.

Signalisatie: verkeerstekens C3, C 31 en jersey-blokken, omleiding dmv. F 41 tekens.

 

Art.2.

Vanaf 01/12/2017  tot en met 07/01/2018  tijdens de openingsuren van de ijspiste is het parkeren en stilstaan verboden:

- over een afstand van 25 m. in de Lippenslaan ter hoogte van het Alfred Verweeplein;
- op de noordelijke rijbaan van het Alfred Verweeplein tussen de Piers de Raveschootlaan en de Lippenslaan.

Signalisatie: respectievelijk verkeerstekens E 3 met onderbord met uuraanduiding en afbakening van de zone met jerseys, en zoneparkeerverbodsteken E 1 met uuraanduiding. 

 

Art. 3.

Wekelijks op woensdag, vanaf 22/11/2017  tot en met 10/01/2018  van 06.00 uur tot 08.30 uur en van 12.30 uur tot 13.30 uur is alle verkeer verboden:
- op de oostelijke rijbaan van de Lippenslaan tussen het Alfred Verweeplein en het Frans Desmidtplein met uitzondering van de doorsteken ter hoogte van de rijbanen van het Alfred Verweeplein en de Victor Lamoralstraat. 

Signalisatie:  Verkeershekken met teken C3-D1

 

Art. 4.

Op woensdag, vanaf 22/11/2017 tot en met 10/01/2018 telkens tussen 05.00 uur en 14.00 uur is het stilstaan en parkeren verboden:

- op de oostelijke rijbaan van de Lippenslaan vanaf het Alfred Verweeplein tot de Victor Lamoralstraat;

Signalisatie: tekens E3

 

Art. 5:

Op woensdag, vanaf 22/11/2017 tot en met 10/01/2018, telkens tussen 08.30 uur en 12.30 uur is er enkel plaatselijk verkeer van personenwagens en lichte vrachtwagens toegelaten:

- op de noordelijke rijbaan van het Alfred Verweeplein tussen Piers de Raveschootlaan en de Lippenslaan;

- op de oostelijke rijbaan van de Lippenslaan tussen de Boudewijnlaan en de Elizabetlaan.

Signalisatie:  Verkeershekken met teken C 25

 

Art. 6.

Vanaf 27/11/2017  tot en met 16/01/2018 is het doorgaand verkeer op de zuidelijke rijbaan van het Alfred Verweeplein beperkt tot voertuigen met een maximale breedte van 2 m.

Signalisatie: verkeerstekens C 27 met vermelding 2.m.

 

Art. 7.

Vanaf vrijdag 01/12/2017 tot en met 11/01/2018 is er enkel éénrichtingsverkeer toegelaten in de Piers de Raveschootlaan het gedeelte tussen de zuidelijke en de  noordelijke rijbaan van het  Alfred Verweeplein in de richting komende van de Boudewijnlaan naar de Elizabetlaan.

Signalisatie:  verkeerstekens F 19-C1-D1 en omleidingsborden F 41.

 

Art. 8.

Onderhavige politieverordening zal worden bekendgemaakt overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet en zal tevens aan de weggebruikers ter kennis worden gebracht door de hierboven vermelde verkeerstekens.

 

Art. 9.
Alle overtredingen op de voorschriften van onderhavig reglement zullen bestraft worden met politiestraffen.

 

Art. 10.
Afschriften hiervan zijn beschikbaar en opvraagbaar voor:

-De Griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg van het Ambtsgebied;

-De Griffie van de Politierechtbank van het kanton;

-De Officier van het Openbaar Ministerie bij de Politierechtbank;

-De Korpschef van de lokale politie Damme/Knokke-Heist;

-De postoverste van de brandweer, hulpverleningszone 1 van West-Vlaanderen;

-Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

 

Plan ijspiste

 

Besluit Ijspiste

 

Datum goedkeuring: 17 november  2017

Datum bekendmaking: 17 november  2017