De Kustpijl

 

Artikel 1.
Het parcours voor de wedstrijd Kustpijl is opgesplitst in 5 grote ronden en 10 kleine ronden.

a. De grote ronden worden op volgende wegen betwist:

Vertrek op de Zeedijk 100 m. ten oosten van de Parkstraat - Parkstraat – Elizabetlaan -Heistlaan – Dudzelestraat – grondgebied Damme/grondgebied Brugge, terug op grondgebied Knokke-Heist: Oostkerkestraat – Dorpsstraat - Herenweg -  Westkapellestraat – Breed Veertien – Loopplank -  Bakboord - Heistlaan.

Op het einde van de vijfde grote ronde volgen de renners volgende wegen naar de doortocht aan de aankomstzone:

Westkapellestraat - Hendrik Consciencestraat – Polderstraat – Rampe – N 34 Elizabetlaan– Zeerobbenlaan – Zeedijk-Albertstrand – Wandelaar – Bergdreef – Jozef Nellenslaan – Duinendreef – Anemonenlaan – Zeedijk-Heist, doortocht aankomst.  Totale afstand van deze grote ronden: 121,3 km.

 

b. De 10 lokale ronden worden op volgende wegen betwist:

Parkstraat - Elizabetlaan – Heistlaan – Marktstraat - Westkapellestraat - Hendrik Consciencestraat – Polderstraat – Rampe – N 34 Elizabetlaan – Zeerobbenlaan – Zeedijk-Albertstrand – Wandelaar – Bergdreef – Jozef Nellenslaan – Duinendreef – Anemonenlaan – Zeedijk-Heist, aankomst 100 m. voor de Parkstraat ; afstand 7,6 km.  Totaal afstand 76 km.

De wedstrijd heeft een totale afstand van 197,3 km.

 

 Art. 2.
a. De Zeedijk tussen Duinbergen en Heist wordt afgesloten voor alle verkeer van voertuigen op 09 september 2017 van 06.00 uur tot 20.30 uur, in functie van de opbouw  en demontage van start- en aankomstzone.

Signalisatie: verkeerstekens C 3 op de invalswegen en verkeersregeling door politie.

b. Volgende rijrichtingen zijn verboden op 9 september 2017 tussen 12.00 uur en 18.00 uur:

- Parkstraat vanaf Graaf d’Ursellaan in de richting van de Zeedijk;
- Rampe vanaf de Elizabetlaan in de richting van de Knokkestraat;

- Heistlaan, vanaf Bakboord in de richting van en tot de Elizabetlaan;

- Heistlaan vanaf Dudzelestraat in de richting van en tot Bakboord, tijdens de doortochten voor de grote ronden;

- Bakboord vanaf Loopplank in de richting van en tot Heistlaan;

- Loopplank vanaf Bakboord, in de richting van en tot Breed Veertien;

- Breed Veertien, vanaf Westkapellestraat in de richting van en tot Loopplank;

- Westkapellestraat vanaf de Hendrik Consciencestraat in de richting van en tot Herenweg;

- Herenweg vanaf de Westkapellestraat in de richting van en tot de Dorpsstraat;

- Jozef Nellenslaan vanaf Poststraat tot Bergdreef;

- Duinendreef vanaf Anemonenlaan tot Poststraat;

- Anemonenlaan vanaf Zeedijk tot St-Michielsplein;

- Duinendreef, vanaf de Anemonenlaan in de richting van en tot de Duinbergenlaan;

- Anemonenlaan, vanaf de Zeedijk in de richting van en tot de Duinendreef.

- Dorpsstraat vanaf de Westkapellestraat, in de richting van en tot de Dudzelestraat;

- Oostkerkestraat vanaf de Dudzelestraat in de richting van en tot de grondgebiedsgrens met Damme.

Signalisatie: C1, F19, D1 en C31 en verkeersregeling door politie en/of seingevers.

 

c. De rijbaan van de Zeedijk tussen Parkstraat en Anemonenlaan is verboden voor alle bestuurders op 9 september 2017 vanaf 09.00 uur tot 18.00 uur.

Signalisatie: C 3 en tijdens de wedstrijd verkeersregeling door politie en seingevers.

 

Art. 3.

Het parkeren is op 09 september 2017  van 06.00 tot 18.00 uur verboden op volgende plaatsen:
- Parkstraat;

- Rampe;

- Marktstraat;

- Heistlaan tussen Vredestraat en Elizabetlaan;

- Bakboord;

- Breed Veertien tussen Bakboord en Westkapellestraat;

- Westkapellestraat tussen Breed Veertien en Hendrik Consciencestraat;

- Hendrik Consciencestraat;

- Polderstraat;

- Zeerobbenlaan;

- Zeedijk-Albertstrand tussen Zeerobbenlaan en Wandelaar;

- Wandelaar;

- Bergdreef;

- Jozef Nellenslaan tussen Duinendreef en Bergdreef;

- Duinendreef tussen Anemonenlaan en Duinbergenlaan;

- St-Michielsplein zijde van de Duinendreef en van de Anemonenlaan;

- Anemonenlaan tussen Zeedijk en Duinendreef;

- Dorpsstraat tussen Dudzelestraat en Herenweg;

- Westkapellestraat tussen Dorpsstraat en Herenweg;

- Herenweg tussen Dorpsstraat en Westkapellestraat;

- Westkapellestraat tussen Bondgenotenlaan en Hulststraat;

Ten behoeve van parking voor organisatie, VIP en ploegen, met toezicht door parkeerwachters:

- Parkeerterrein Knokkestraat te Heist;

- Knokkestraat tussen Polderstraat en Peter Benoitlaan, kant onpare huisnummers;

- Elizabetlaan noordelijke rijbaan, tussen Chalet Suisse en Parkstraat;

- Knokkestraat tussen huisnummers 134 en 142;

Signalisatie: verkeerstekens E3

 

Art. 5.

Het parkeren is verboden vanaf 08 september 2017 om 07.00 uur tot 09 september 2017 om 18.30 uur:

- Zeedijk tussen Parkstraat en Anemonenlaan;

- Signalisatie: verkeerstekens E 3

 

Art. 6.

Op zaterdag 09 september 2017 vanaf 15.00 uur tot zondag 10 september 2017 om 08.00 uur wordt de zuidelijke rijstrook van de Knokkestraat tussen de huisnummers 134 en 142 afgesloten voor alle verkeer, en dient verkeer alternerend door te gaan op de noordelijke rijstrook.

-Singalisatie: verkeerstekens b 19/B 21/ D 1 45°/ A 7 en A 51 met de nodige verlichting en jerseys om de zone af te bakenen.

 

Art. 7.
Alle overtredingen op de voorschriften van onderhavig reglement zullen bestraft worden met politiestraffen.

Art. 8.
Afschriften hiervan zijn beschikbaar en opvraagbaar voor volgende instanties:

-De Griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg van het Ambtsgebied;

-De Griffie van de Politierechtbank van het kanton;

-De Officier van het Openbaar Ministerie bij de Politierechtbank;

-De Korpschef van de lokale politie Damme/Knokke-Heist;
-De postoverste van de brandweer hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen;

-Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

 

Besluit Kustpijl

Plan Kustpijl

Datum goedkeuring: 1 september 2017

Datum bekendmaking: 1 september 2017