Aldericks Cross

Artikel 1:
De verkeersmaatregelen in huidig reglement gelden op zondag 14/01/2018.

 

Art. 2.

Het stilstaan en parkeren wordt uitzonderlijk toegestaan:

-In de Westkapellestraat, het gedeelte tussen de Kalvekeetdijk en Herenweg;

Signalisatie: verkeerstekens E 9b

 

Art. 3

Het stilstaan en parkeren is verboden:

-op de parking van het sportcentrum Molenhoek, het gedeelte dat gebruikt wordt als onderdeel van het parcours;

Signalisatie: verkeerstekens E 3

 

Art. 4.
Er wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd in de Herenweg, het gedeelte ter hoogte van fase 3 van het bedrijvencentrum tot de inrij van sportcentrum Molenhoek.  

Signalisatie: verkeerstekens F 19, D 1 en C1

 

Art. 5:
Alle overtredingen op de voorschriften van onderhavig reglement zullen bestraft worden met politiestraffen.

 

Art. 6:
Afschriften zijn beschikbaar en opvraagbaar voor volgende instanties:

-De Griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg van het Ambtsgebied;

-De Griffie van de Politierechtbank van het kanton;

-De Officier van het Openbaar Ministerie bij de Politierechtbank;

-De Korpschef van de lokale politie Damme/Knokke-Heist;
-De postoverste van de brandweer hulpverleningszone 1 van  West-Vlaanderen ;

-Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

 

Plan Aldericks

 

 Besluit Aldericks

Datum goedkeuring: 5  januari 2018

Datum bekendmaking: 5 januari 2018