Geboortepremie of kraamgeld

Omschrijving:

De geboortepremie of kraamgeld is een eenmalige premie die ouders krijgen bij de geboorte van een kind. Het kraamgeld bestaat zowel voor werknemers als voor zelfstandigen en de bedragen zijn voor beiden hetzelfde.

U kunt kraamgeld aanvragen vanaf 24 weken zwangerschap tot 5 jaar na de geboorte van uw kind.

Staatshervorming

Sinds 1 juli 2014 zijn de gezinsbijslagen, waaronder het kraamgeld, officieel een Vlaamse bevoegdheid. Uiterlijk tot en met 31 december 2019 geldt er een overgangsperiode, waarin FAMIFED, RSVZ en de kinderbijslagfondsen de uitvoering verder op zich blijven nemen.

Wie de geboortepremie mag aanvragen is wettelijk geregeld. De aanvraag gebeurt in deze volgorde:

 • de vader
 • de meemoeder als die ouder is dan de moeder
 • de moeder

De vader vraagt meestal het kraamgeld aan. Als hij geen werknemer is, vraagt de moeder het kraamgeld aan.

Als noch de vader, noch de moeder werknemer of zelfstandige is, dan wordt de aanvraag gedaan door de oudste persoon uit de volgende lijst:

 • de partner van de moeder
 • een grootouder van het kind, als die in hetzelfde gezin woont
 • een oom of tante van het kind, als die in hetzelfde gezin woont
 • een (half-)broer of (half-)zus van het kind.

Het kraamgeld vraagt u aan bij:

 • het kinderbijslagfonds van uw werkgever
 • het kinderbijslagfonds van uw laatste werkgever, als u werkloos, ziek of gepensioneerd bent
 • uw kinderbijslagfonds of FAMIFED, als u zelfstandige bent
 • bij FAMIFED, als u nooit gewerkt heeft, als u in het onderwijs werkt, of als u grensarbeider bent.

Elk fonds heeft een eigen regeling. Voor individuele vragen over het kraamgeld neemt u als werknemer het best contact op met uw personeelsdienst of met het kinderbijslagfonds van uw werkgever. Zelfstandigen kunnen zich richten tot hun sociaal verzekeringsfonds.

Andere geboortepremies

Naast het kinderbijslagfonds zijn er andere instanties die in een geboortepremie voorzien.

 • Gemeentelijke geboortepremie: afhankelijk van gemeente tot gemeente en soms ook van het aantal kinderen. Neem hiervoor contact op met de dienst Burgerlijke Stand van uw gemeente.
 • Geboortepremie van het ziekenfonds: neem contact op met uw ziekenfonds.
Bedrag: 
Kind Bedrag
1ste kind (ook 1ste kind van 1 van de ouders) 1.247,58 euro
Elk volgend kind 938,66 euro
Elk kind van een meerling 1.247,58 euro