Kinderbijslag - verhoogde wezenbijslag

Omschrijving:

De verhoogde wezenbijslag wordt uitgekeerd wanneer één van uw ouders overleden is of uw beide ouders overleden zijn. Er wordt geen rekening gehouden met de rang van het kind.

Voorwaarden: 

De verhoogde wezenbijslag kan enkel uitgekeerd worden als:

  • uw overlevende ouder niet hertrouwd is of niet samenwoont
  • uw beide ouders overleden zijn
  • uw overlevende ouder geen contact meer heeft met u en ook niet bijdraagt in uw levensonderhoud.

U moet zelf geen aanvraag doen. Het kinderbijslagfonds onderzoekt automatisch of u recht hebt op de toeslag. Het kinderbijslagfonds van uw overleden ouder ontvangt bericht van het overlijden via de Kruispuntdatabank en doet het nodige.

Ontvangt u niets van het kinderbijslagfonds en denkt u dat u daar recht op hebt, dan moet u het formulier ‘Aanvraag om wezenbijslag’ invullen en opsturen naar het kinderbijslagfonds.

Bedrag: 

De verhoogde wezenbijslag is voor alle kinderen hetzelfde bedrag. Op 6 jaar, 12 jaar en 18 jaar komt er een leeftijdsbijslag.