Kinderbijslag - sociale toeslag

Omschrijving:

Bovenop de basiskinderbijslag, kunt u een sociale toeslag krijgen op basis van de situatie van uw gezin. Vanaf de 7de maand met een werkloosheidsuitkering hebt u recht op een sociale toeslag bij de kinderbijslag van de kinderen van uw gezin. Als u opnieuw begint te werken, kunt u deze toeslag nog maximaal 2 jaar ontvangen.

Voorwaarden: 
  • u bent langer dan zes maanden werkloos, bruggepensioneerd of ziek
  • u bent gepensioneerd
  • u bent invalide
  • u bent een persoon met een handicap
  • uw gezinsinkomen in niet hoger dan de vastgelegde inkomensgrenzen.

U kunt de toeslag voorlopig aanvragen bij Famifed.

Bedrag: 

Het bedrag wordt bepaald door uw gezinssituatie en het aantal kinderen.