Kinderbijslag - gewaarborgde kinderbijslag

Omschrijving:

Kunt u voor de kinderen in uw gezin in geen enkele Belgische, buitenlandse of internationale regeling kinderbijslag krijgen, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden recht hebben op de gewaarborgde kinderbijslag.

De gewaarborgde kinderbijslag is voor kinderen die geen recht hebben op een gewone kinderbijslag. U ontvangt de gewaarborgde kinderbijslag maandelijks.

Voorwaarden: 
  • U ontvangt een leefloon of een inkomensgarantie voor ouderen of beschikt over een beperkt inkomen.
  • Uw inkomsten zijn niet hoger dan de vastgelegde grensbedragen. Dit bedrag wordt vermeerderd met 20% per kind vanaf het tweede kind.
  • Voor uw kind gelden dezelfde voorwaarden als voor u.
  • Hebt u het kind ten laste, vraag dan de kinderbijslag aan met behulp van het formulier ‘Aanvraag om gewaarborgde gezinsbijslag'.
  • Krijgt u bijstand van het OCMW, vergeet dan niet om de laatste pagina door het OCMW te laten invullen.
  • U kunt de gewaarborgde kinderbijslag aanvragen tot een jaar na de geboorte van uw kind. Wenst u het bedrag te ontvangen via uw bankrekeningnummer, vult u ook het formulier ‘Wijze van betalen van uw kinderbijslag’ in.
Meebrengen: 

Geboortebewijs

Bedrag: 

Het bedrag loopt trapsgewijs op van het eerste tot het derde kind. Voor elk volgend kind vanaf het derde wordt hetzelfde bedrag betaald.