Arbeidsongeschiktheid - inhaalpremie

Omschrijving:

Bent u minstens 1 jaar arbeidsongeschikt, dan ontvangt u een inhaalpremie voor langdurige invaliditeit. Deze premie ontvangt u in de maand mei.

Voorwaarden: 
  • U bent sinds ten laatste 31 december van het voorbije jaar invalide (= langer dan een jaar arbeidsongeschikt).
  • U bent nog arbeidsongeschikt op 1 mei van het lopende jaar.

Als u recht hebt op de premie, betaalt uw ziekenfonds deze eind mei automatisch uit. U moet geen aanvraag indienen.

Bedrag: 

In 2017 bedraagt de premie 314,25 euro voor werknemers en werklozen en 212,25 euro voor zelfstandigen.