Premie voor diplomagerichte opleidingen in het secundair volwassenenonderwijs

Omschrijving:

Als u in het volwassenenonderwijs een diploma secundair onderwijs behaalt, kunt u in aanmerking komen voor een premie.

Voorwaarden: 

U kunt de premie aanvragen als u via het volwassenenonderwijs voor de 1ste keer uw diploma secundair onderwijs behaalt. Als u in het verleden al een diploma secundair onderwijs behaalde komt u niet in aanmerking voor de premie.

U kunt de premie aanvragen voor de diplomagerichte beroepsopleiding of de HBO5-opleiding die u in combinatie met de opleiding Aanvullende Algemene Vorming succesvol beëindigde.

Het onderdeel Aanvullende Algemene Vorming is gratis, hierdoor kunt u voor dit onderdeel geen premie krijgen.

U kunt de premie aanvragen tot 1 jaar na de uitreiking van uw diploma of certificaat.

Stuur het ingevulde aanvraagformulier samen met een kopie van uw diploma en alle inschrijvingsfiches waarop uw inschrijvingsgeld vermeld staat (ondertekend door het centrum of de centra waar u de opleiding geheel of gedeeltelijk hebt gevolgd), naar de afdeling Volwassenenonderwijs van het Vlaams Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen.

Hou rekening met een mogelijke wachttijd van maximaal 6 maanden.

Bedrag: 

U krijgt alleen een terugbetaling voor het wettelijk inschrijvingsgeld dat u effectief betaald hebt voor de modules van de opleiding waarin u afstudeert:

  • Als u een (gedeeltelijke of volledige) vrijstelling van het inschrijvingsgeld hebt verkregen, wordt hiermee rekening gehouden.
  • Bijkomende kosten voor cursusmateriaal worden niet terugbetaald.
  • Modules gevolgd in een andere opleiding worden niet terugbetaald.

Voor inschrijvingsgeld betaald tot en met schooljaar 2014-2015

  • Maximum 460 euro per diplomagerichte beroepsopleiding per schooljaar
  • Maximum 575 euro per HBO5-opleiding per schooljaar.

Voor inschrijvingsgeld betaald vanaf het schooljaar 2015-2016:

  • Maximum 600 euro per diplomagerichte beroepsopleiding  of HBO5-opleiding per schooljaar.