Financiële tussenkomst in de mutualiteitsbijdragen

Omschrijving:

Het ziekenfonds of de mutualiteit beheert de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering. Wanneer u uw bijdrage niet kan betalen, kan u een financiële tegemoetkoming aanvragen bij het OCMW.

Het OCMW stelt u in regel met de ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Iedere aanvraag wordt individueel beoordeeld.

Meebrengen: 

- identiteitskaart
- huurcontract
- loon, uitkering of pensioen (strookjes of uittreksels)
- schrapping handelsregister / BTW nummer
- kinderbijslag (strookje of uittreksel)
- klevertje ziekenfonds
- betaalbewijs gas / elektriciteit en huur
- rekeningnummer
- originele factuur van de ziekenfondsbijdrage