15 maart, 2017 - 25 maart, 2017

Dag van de Filosofie 2017: rust & onrust

De Dag van de Filosofie vindt plaats  op zaterdag 25 maart.

Het thema van dit jaar door is rust & onrust.

Enerzijds is er een grote roep naar meer rust in ons leven. Maar wat is innerlijke rust en is die nastrevenswaardig? De zoektocht focust ook op het contrapunt van rust: de onrust. We leven in een tijd van tegenstellingen, van geopolitieke omwentelingen en oorlogen die ver weg lijken maar toch onze leefwereld binnendringen…Blijven we te rustig over onrust? Kan onrust net een kracht zijn?

In haar essay voor de Maand van de Filosofie, getiteld Melancholie in tijden van onrust, onderzoekt Hermsen het kantelpunt waarop de mens nog net over voldoende moed, daadkracht en hoop beschikt om het tij te doen keren en een nieuwe verhouding tot de wereld en zichzelf te zoeken. Wat is er nodig voor de veerkracht van het denken die ons dezer dagen steeds vaker lijkt te ontbreken?

Dit werk verschijnt eind maart 2017.