AANVRAAG (09/10/2017-08/11/2017): het uitbaten van een tankstation (kl. 1) te Natiënlaan 181 (DATS 24)

BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK

 

De burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat door DATS 24, gevestigd te Edingensesteenweg 196 1500 Halle, op datum van 7/09/2017 een milieuvergunningsaanvraag is ingediend voor het uitbaten van een tankstation (exploitatie van een nieuwe inrichting, klasse 1), gelegen te Natiënlaan 181 te 8300 Knokke-Heist (kadastrale gegevens: KNOKKE-HEIST 10 AFD/WESTKAPELLE, sectie A, nr(s) 0187F  4, 0187G  4, 0187H  4, 0221X).

 

De vergunningsaanvraag met bijlage, ligt gedurende een periode van 9/10/2017 tot en met 8/11/2017 ter inzage voor het publiek bij de Milieudienst, Alfred Verweeplein 1 te 8300 Knokke-heist, gemeentehuis Knokke, 1ste verdieping.

 

Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen aan het college van burgemeester en schepenen schriftelijk worden gericht en mondeling worden meegedeeld aan de burgemeester of aan een door hem aangewezen ambtenaar.

 

Er wordt geen informatievergadering georganiseerd.

 

Knokke-Heist, 9/10/2017
(get) De Burgemeester,

Graaf Leopold Lippens