Erfgoed

De Bibliotheek beschikt over een Knokke-Heist collectie. Deze collectie bestaat voor het grootste deel uit werken die betrekking hebben op de geschiedenis van Knokke-Heist en van de Zwinstreek. Speciale aandacht gaat naar de onderwerpen visserij en toerisme. In de collectie zijn ook een aantal fictionwerken opgenomen. Dit zijn hoofdzakelijk poëziebundels en romans van inwoners van Knokke-Heist. De werken uit de Knokke-Heist collectie worden niet uitgeleend mar kunnen in Bibliotheek Scharpoord geraadpleegd worden.

Een belangrijke aanvulling op de Knokke-Heist collectie is het Knokke-Heist knipselarchief. In dit archief worden vanaf 1980 persartikels bijgehouden. Het knipselarchief is digitaal opgeslagen en full text doorzoekbaar.

De Geschied- en Heemkundige Kring Sint-Guthago bestudeert sedert 1959 de evolutie van de Zwinstreek met een bijzondere aandacht voor de historisch-geografische ontwikkeling van het gebied. De vereniging bezit een eigen bibliotheek met talloze heemkundige werken. Deze is ondergebracht in Bibliotheek Scharpoord en kan daar geraadpleegd worden.

Tenslotte beschikt ook Sincfala, het Museum van de Zwinstreek over een bibliotheek met meer dan 4.000 werken over onderwerpen die grotendeels met de museumcollectie en de Zwinstreek te maken hebben. Deze werken zijn opgenomen in de bibliotheekcatalogus en raadpleegbaar in het museum.

Contact

Bibliotheek Maxim Willemspad 1 8300 Knokke-Heist

Openingsuren

050 630 400 050 630 406  bibliotheek@knokke-heist.be http://bibliotheek.knokke-heist.be

Gerelateerde inhoud