Openbaar onderzoek: Nemos - testinstallatie voor golfenergieconversie

Op 19 december 2016 heeft NEMOS GmbH een aanvraag ingediend tot het verkrijgen van een milieuvergunning en -machtiging voor de bouw en de exploitatie van een tijdelijke testinstallatie (voor de kust van Oostende) voor de omzetting van golfenergie naar elektrische energie, inclusief de exportkabel, in de zeegebieden onder rechtsbevoegheid van België.

De aanvraag bevat een milieu-effectenrapport (Golfenergieconversie-Nemos-beschrijving-MER.pdf) en een niet-technische samenvatting van dit rapport (Golfenergieconversie-Nemos-Niet-Tech-Samenvatting.pdf).

De wettelijke voorziene openbare consultatie van deze aanvraag duurt 30 dagen en loopt vanaf 24 januari tot en met 23 februari 2017 (Golfenergieconversie-Nemos-OO-affiche.pdf).

Geïnteresseerden kunnen hun standpunten, opmerkingen en bezwaren tot en met 10 maart 2017 indienen, door middel van een aangetekend schrijven met bericht van ontvangst, gericht aan de BMM/UGMM, Gulledelle 100 te 1200 Brussel, t.a.v. Mia Devolder.

Het dossier is vanaf 24 januari 2017 digitaal beschikbaar op de website van de BMM (Beheerseenheid Mathematisch Model van de Noordzee): http://odnature.naturalsciences.be/mumm/nl/human-activities/wave-energy.

Het dossier ligt ook ter inzage bij de dienst Milieu & Natuur, Alfred Verweeplein 1 te 8300 Knokke-Heist (gemeentehuis, 1ste verdieping).

De BMM staat tot uw beschikking voor bijkomende informatie (Mia Devolder, mdevolder@naturalsciences.be, 02 773 21 27).